Formularz Zgłoszeniowy

"Internet Światłowodowy FTTH."


Wypełnienie poniższego formularza nie skutkuje zawarciem żadnej umowy oraz nie obliguje zgłaszającego do podejmowania jakichkolwiek zobowiązań wobec STIMO Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 6 lub innym podmiotem gospodarczym. Zebrane dane maja na celu łatwiejsze przeprowadzenie inwestycji oraz dotarcie do szerszej grupy odbiorców usługi.

Jestem dodatkowo zainteresowany: